Sokolski dom Škofja Loka

Že ime pove, da so začetki Sokolskega doma Škofja Loka povezani s sokolstvom. Začetki tako segajo v davno leto 1906, ko je bilo takrat ustanovljeno Telovadno društvo Sokol. Čez malo več kot deset let so njegovi člani sprejeli sklep o gradnji nove dvorane Sokolskega doma, katera je bila tudi dokončana leta 1922.

S tem domom je imelo društvo tudi svoj prostor za športno udejstvovanje. V Sokolskem domu pa so vedno potekale tudi dejavnosti kulturnega odseka društva, bila je tudi izposoja knjig – knjižnica, vaje orkestra vaje trobentačev in tamburašev.

Po okupaciji je živahno dogajanje Sokolskega doma zamrlo, saj je tedanja oblast razpustila sokolske organizacije. Kasneje po 2. svetovni vojni pa se je zopet oživelo dogajanje v Sokolskem domu in se je tudi vključijo v telesnovzgojno organizacijo TVD Partizan.

Tako so bile med tednom telovadne aktivnosti, konec tedna pa takrat kulturni program v kasnejših obdobjih pa so se tudi predvajale filmske predstave.

V 60. in 70. letih pa so se v Sokolskem domu zbirali tudi študentje in so prirejali študenske plese ter brucovanja v njem.

Po tem, ko se je v Škofji Loki leta 1980 zgradila nova športna dvorana Poden in so se iz Sokolskega doma vse dejavnosti preselile tja, je pa zgradba Sokolskega doma počasi postajala prazna in začela propadati, spremenila se je celo v skladišče.

1989 so pa za Sokolski dom začeli samoiniciativno začeli skrbeti člani Pevskega zbora Lubnik, ki so si tudi v veliki meri prizadevali za ureditev dvorane, ki so jo kasneje s sponzorskimi sredstvi tudi očistili in uredili.

Sokolska dvorana je dila urejena in obnovljena in odlično povezovanje in nudila streho številnim loškim društev. Vsem niti ni mogla vedno uresničiti vseh želja, ker je bilo dogodkov in prireditev v njej kar veliko.

Celovita obnova – prenova, ki je taka kot danes pa je bila potem kasneje in sicer od koneca leta 2007 – 2009 , ker je takrta Občina Škofja Loka začela z celovito prenovo, obdržali pa so seveda tudi svoje prvotno ime.